Gebruiksvoorwaarden

 • www.safescan.com (“de website”) is een website van de besloten vennootschap Safescan B.V. (“Safescan B.V.”) gevestigd te Zoetermeer (2718 SL), Heliumstraat 14 in Nederland en met e-mailadres info@safescan.com. Door het bezoeken van de website wordt u geacht van de onderstaande gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard. Als u niet akkoord bent met de Gebruiksvoorwaarden, dient u de website niet te bezoeken of te gebruiken.

  1 De inhoud van de website alsmede de Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door Safescan B.V. worden gewijzigd zonder daarover mededeling te doen.

  2 Safescan B.V. staat er niet voor in dat de website geen informatie bevat die onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de website worden ontleend. Elk gebruik dat u maakt van de informatie op de website komt voor uw eigen risico. Safescan B.V. is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of zou kunnen ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van informatie op deze website.

  3 Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met deze website zal uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid van Safescan B.V. zoals gepubliceerd op deze website.

  4 Het downloaden of anderszins verkrijgen van materiaal door het gebruik van deze website gebeurt op uw eigen discretie en risico. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens, die voortvloeit uit het downloaden van dergelijke materialen.

  5 Zowel de lay-out en vormgeving van de website alsmede de hierop weergegeven informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder, doch niet beperkt tot, het auteursrecht. Die intellectuele eigendomsrechten berusten bij Safescan B.V.. Zonder schriftelijke toestemming van Safescan B.V. is het niet toegestaan de website of enig onderdeel hiervan op te slaan, voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen.

  6 Het handelsnaamrecht en het merkenrecht op de naam Safescan alsmede het merkenrecht voor het Safescan beeldmerk berust bij Solid Control Holding B.V. Het gebruik van de naam Safescan en het Safescan beeldmerk is uitsluitend voorbehouden aan Solid Control Holding B.V., haar concernvennootschappen en licentiehouders. Zonder schriftelijke toestemming van Solid Control B.V. is het uitdrukkelijk verboden om van de handels- en merknaam Safescan en/of het Safescan beeldmerk gebruik te maken.

  7 Op de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de website en/of de daaraan ontleende informatie kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag (Nederland).

  Download hier de gebruiksvoorwaarden