WARUNKI KORZYSTANIA

 • www.safescan.com ("strona internetowa") jest stroną internetową spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Safescan B.V. ("Safescan B.V.") z siedzibą w Zoetermeer (2718 SL), Heliumstraat 14 w Holandii, posługującą się adresem e-mail info@safescan.com. Odwiedzając naszą stronę internetową, użytkownik oświadcza, że zapoznał się z poniższymi warunkami korzystania ("Warunki korzystania") i je akceptuje. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z Warunkami korzystania, nie powinien wyświetlać i korzystać z tej strony internetowej.

  1. Safescan B.V. może zmienić zawartość strony internetowej oraz treść Warunków korzystania bez uprzedniego powiadomienia.

  2. Safescan B.V. nie gwarantuje poprawności informacji zawartych na stronie internetowej. Informacje na stronie internetowej nie dają podstawy do roszczenia jakichkolwiek praw. Jakiekolwiek użycie informacji znajdujących się na stronie internetowej odbywa się na własną odpowiedzialność. Safescan B.V. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek (bez)pośredniego użycia informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.

  3. Dane osobowe udostępniane lub gromadzone w związku z niniejszą stroną internetową będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z Polityką prywatności Safescan B.V. opublikowaną na stronie internetowej.

  4. Pobieranie lub uzyskiwanie materiałów w inny sposób poprzez korzystanie z niniejszej strony internetowej odbywa się na własną odpowiedzialność i ryzyko. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia swojego systemu komputerowego lub utratę danych w wyniku pobrania tego typu materiałów.

  5. Zarówno układ oraz projekt strony internetowej, jak i wyświetlane na niej informacje, teksty, grafiki, loga, zdjęcia i ilustracje są chronione prawem własności intelektualnej, w tym również, lecz nie ograniczając się wyłącznie do niego, przez prawo autorskie. Powyższe prawa własności intelektualnej należą do Safescan B.V. Niedozwolone jest zapisywanie strony internetowej lub jej części, wykorzystywanie do celów prywatnych, upublicznianie, powielanie lub opracowywanie bez pisemnej zgody Safescan B.V.

  6. Prawo do nazwy handlowej i znaku towarowego nazwy Safescan, jak również znaku towarowego stanowiącego logo Safescan jest własnością Solid Control Holding B.V. Użycie nazwy Safescan i logo Safescan jest zastrzeżone wyłącznie dla Solid Control Holding B.V., spółek należących do koncernu i licencjobiorców. Stanowczo zabronione jest wykorzystywanie nazwy handlowej i towarowej Safescan lub logo Safescan bez pisemnej zgody Solid Control B.V.

  7. W odniesieniu do Warunków korzystania właściwe jest prawo holenderskie. Wszelkie spory wynikające z użytkowania strony internetowej lub pochodzących z niej informacji mogą być zgłaszane wyłącznie do właściwego sądu w Hadze (Holandia).

  Tutaj możesz pobrać warunki korzystania