Privacyverklaring 

 • De website www.safescan.com (“Safescan.com”) is eigendom van en wordt beheerd door Safescan BV. Dit beleid legt, samen met de verkoopvoorwaarden, uit hoe Safescan de informatie die we over u verzamelen mag gebruiken en wat uw rechten zijn met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij van u in ons bezit hebben. Lees dit beleid en onze verkoopvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden nauwkeurig; door de website te bezoeken bevestigt u akkoord te gaan met deze documenten en ze begrepen te hebben.

  INFORMATIE DIE WE OVER U VERZAMELEN
  De informatie die wij van klanten ontvangen helpt ons uw winkelervaring op Safescan.com te personaliseren en
  constant te verbeteren.

  We gebruiken de informatie om:

  1. bestellingen te verwerken en producten en diensten te leveren;
  2. betalingen en kortingsbonnen te verwerken;
  3. met u te communiceren over bestellingen, producten, diensten en aanbiedingen;
  4. uw gegevens bij te werken en de accounts die u bij ons hebt op orde te houden;
  5. inhoud als verlanglijstjes, klantenbeoordelingen, productadvies en productvergelijkingen weer te geven;
  6. aanvullende producten en diensten aan te bevelen die u mogelijk interesseren;
  7. fraude of misbruik van onze website te voorkomen of detecteren en derden in staat te stellen technische, logistieke of andere functies namens ons uit te voeren.

  SOORTEN INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN
  We ontvangen en bewaren informatie die u invult op Safescan.com zoals naam, bezorg-, factuuradres, btw-nummer, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer(s), gegevens m.b.t. uw bestelling, facturatie en betaling en gegevens m.b.t. productregistratie en garantie of op een andere manier verstrekt.

  AUTOMATISCHE INFORMATIE
  We ontvangen en bewaren bepaalde soorten informatie op de momenten dat u contact met ons hebt. Zo gebruiken we bijvoorbeeld, net als veel andere websites, cookies en ontvangen zo bepaalde informatie wanneer u via uw webbrowser Safescan.com bezoekt. Er zijn bedrijven die programma’s aanbieden waarmee u websites anoniem kunt bezoeken. Wij kunnen u dan geen gepersonaliseerde ervaring op Safescan.com aanbieden aangezien we u niet herkennen, maar we willen u toch graag op de hoogte brengen van het feit dat deze tools bestaan.

  E-MAILCOMMUNICATIE
  Om ons te helpen onze e-mails nuttiger en interessanter te maken, ontvangen we vaak een bevestiging wanneer u een e-mail van Safescan.com opent, indien uw computer deze functie ondersteunt. We vergelijken onze klantenlijst ook met lijsten die we van andere bedrijven ontvangen om het verzenden van onnodige berichten aan onze klanten te voorkomen. Als u geen e-mail of andere post van ons wenst te ontvangen, gebruik dan de afmeldoptie in de e-mail.

  GEBRUIKEN EN DELEN VAN INFORMATIE
  Informatie over onze klanten is waardevol voor ons bedrijf. Wij bewaren de informatie alleen als we die nog gebruiken of als het wettelijk verplicht is de informatie te bewaren. Zodra wij de informatie niet meer gebruiken en een eventuele wettelijke bewaartermijn is verstreken, zullen wij de informatie verwijderen. Safescan.com deelt informatie over klanten aan derden alleen zoals hieronder beschreven wordt.

  AGENTEN
  We gebruiken andere bedrijven en personen die namens ons functies uitoefenen. Voorbeelden van deze functies zijn onder andere het verwerken van bestellingen, leveren van pakketten, verzenden van e-mail en post, verwijderen van dubbele informatie op klantenlijsten, analyseren van data, aanbieden van marketingondersteuning, verwerken van creditcardbetalingen en leveren van klantenservice. Deze agenten hebben toegang tot de persoonlijke gegevens die zij nodig hebben om hun functies uit te oefenen, maar mogen deze informatie niet voor andere doeleinden gebruiken. Daarnaast moeten zij de persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en is er door ons met deze partijen een verwerkersovereenkomst getekend.

  AANBIEDINGEN
  We sturen soms aanbiedingen naar een selecte groep klanten van Safescan.com namens een ander bedrijf. Wanneer we dit doen, geven we uw naam en adres niet aan het betreffende bedrijf. Maak gebruik van de afmeldoptie in het e-mailbericht wanneer u dergelijke berichten niet wilt ontvangen.

  BESCHERMING VAN SAFESCAN.COM
  We verstrekken accountgegevens en andere persoonlijke informatie wanneer we van mening zijn dat dit gepast is in het kader van naleving van de wet, om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten uit te voeren of toe te passen of onze rechten, ons eigendom of de veiligheid van Safescan.com, onze gebruikers en anderen te beschermen. Indien in sommige gevallen sprake is van een verwerkersrelatie, dan zullen wij met deze partij een verwerkersovereenkomst sluiten. Hieronder valt het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties ter bescherming tegen fraude en de beperking van kredietrisico. Uiteraard vallen de volgende handelingen hier niet onder: het verkopen, verhuren, delen of op andere wijze openbaar maken van persoonsgegevens van klanten voor commerciële doeleinden op een manier die indruist tegen de toezeggingen die gedaan worden in deze privacyverklaring.

  MET UW TOESTEMMING
  In alle andere gevallen dan hierboven zijn uiteengezet zult u op de hoogte gebracht worden en zal om uw toestemming gevraagd worden wanneer informatie over u mogelijk wordt gedeeld met derden. U kunt er dan voor kiezen deze informatie niet te delen. U heeft tevens het recht om uw toestemming te allen tijde weer in te trekken door een e-mail te sturen aan privacy@safescan.com.

  BEVEILIGINGSMAATREGELEN
  Safescan neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen bieden, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten alsook de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden, een passend beveiligingsniveau. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Verantwoordelijke heeft ten alle tijde het recht bij Safescan een actueel overzicht op te vragen van de organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die Safescan treft om dit passende niveau van beveiliging te bewerkstelligen.

  Wanneer u zich online registreert, kunt u kiezen of u de nieuwsbrieven van Safescan wel of niet wilt ontvangen. Om uw contactvoorkeuren te wijzigen, klikt u simpelweg op Mijn account in de balk boven aan de pagina en vervolgens op Contactgegevens. Indien u geen commerciële communicatie van ons wilt ontvangen, schakelt u de optie “Nieuwsbrief ontvangen” uit.

  WAT IS EEN COOKIE?
  Cookies zijn tekstbestanden die kleine hoeveelheden informatie bevatten en die gedownload worden naar uw pc, mobiel of een ander apparaat waarmee u een website bezoekt. De cookies worden vervolgens bij elk vervolgbezoek teruggestuurd naar de website die ze verzonden heeft of naar een andere website die deze cookies herkent. Cookies zijn nuttig omdat ze ervoor zorgen dat een website het apparaat van een gebruiker kan herkennen. U kunt meer informatie over cookies vinden op www.cookieinformation.com/nl en www.youronlinechoices.eu.

  Cookies die gebruikt worden op de website:
  Hieronder ziet u een lijst met alle cookies die per categorie worden gebruikt op de website.

  Strikt noodzakelijke cookies
  Deze cookies zijn essentieel om u de services te ondersteunen die beschikbaar zijn op onze website en om u in staat te stellen bepaalde functies van onze website te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen we bepaalde services niet op onze website ondersteunen.

  Functionele Cookies
  Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals een artikel in je winkelwagentje leggen of je bestelling betalen.

  Analytische Cookies
  Met analytische cookies verzamelen wij met hulp van derden statistieken over hoe onze webwinkel gebruikt wordt. Door het websitegebruik te meten, kunnen we onze winkel blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers.

  Marketing Cookies
  Dit zijn Cookies die gebruikt worden om uw surfgedrag vast te leggen, zodat wij (of derden) u op basis daarvan gericht aanbiedingen kunnen doen en inhoud kunnen tonen die voor u relevant is.

  Aangezien cookies ervoor zorgen dat u volledig kunt profiteren van een aantal van de meest essentiële functies van de website, adviseren wij u deze ingeschakeld te laten. U kunt de cookies per type gedeeltelijk in- of uitschakelen. Als u alle cookies blokkeert of op een andere manier afwijst, kunt u bijvoorbeeld geen items aan uw winkelwagen toevoegen, de bestelling verder afronden of producten en diensten gebruiken waarvoor u in moet loggen. Als u cookies ingeschakeld laat, vergeet dan niet uit te loggen wanneer u een gedeelde computer gebruikt.

  Naast de bepalingen uit dit Privacy Statement zijn ook de bepalingen uit het Cookie Statement van Safescan van toepassing. Het Cookie Statement vermeldt welke cookies worden gebruikt en wat het doel van die cookies is. Het Cookie Statement kunt u hier raadplegen.

  DELEN VAN UW INFORMATIE
  We zullen uw informatie nooit delen met personen buiten Safescan behalve in de volgende gevallen: als u ons hier toestemming voor geeft; indien de wet dit toestaat of van ons eist; aan andere bedrijven die ons diensten leveren; of aan een wettelijke opvolger van het bedrijf.

  ANDERE WEBSITES
  De website kan links bevatten naar andere websites waar wij geen controle over hebben en waarop dit beleid niet van toepassing is. De beheerders van deze websites kunnen informatie over u verzamelen die ze gebruiken in overeenstemming met hun beleid, dat mogelijk afwijkt van het onze.

  WIJZIGINGEN IN ONS BELEID
  Dit beleid vervangt alle eerdere versies en is geldig vanaf 2018. Wij behouden ons het recht voor om het beleid op elk willekeurig moment te wijzigen.

  VRAGEN OF VERZOEKEN TEN AANZIEN VAN UW GEGEVENS?
  U kunt uw gegevens inzien en wijzigen via de ‘My Account’ sectie op Safescan.com of u kunt ons verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de door ons verzamelde gegevens of beperking van de betreffende verwerking. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking en overdracht van de gegevens verzoeken.

  U kunt een dergelijk verzoek sturen naar privacy@safescan.com. Tevens kunt u zich tot de Autoriteit Persoonsgegevens richten indien u een klacht heeft.


  Versie April 2022