Podmínky použití 

 • www.safescan.com („webová stránka“) je webová stránka společnosti s ručením omezeným Safescan B.V. („Safescan B.V.“) se sídlem Heliumstraat 14, Zoetermeer (2718 SL) Nizozemsko, e-mailová adresa info@safescan.com. Se souhlasem společnosti Safescan B.V. používá tuto webovou stránku společnost XERTEC a.s. podnikající jako XERTEC, distributor společnosti Safescan B.V. pro Českou republiku. Vstup na webové stránky bude považován za důkaz toho, že jste si přečetli a potvrdili níže uvedené podmínky používání („Podmínky používání“). Pokud s podmínkami používání nebudete souhlasit, na webovou stránku nevstupujte ani ji používejte.

  1. Obsah webové stránky a podmínek používání může společnost Safescan B.V. kdykoli změnit, aniž by na to musela jakkoli upozornit.

  2. Společnost Safescan B.V. nezaručuje, že webová stránka neobsahují žádné informace, které nejsou správné. Informace obsažené na této webové stránce neopravňují k žádným právům. Zodpovědnost za použití jakýchkoli informací získaných na této webové stránce leží plně na vás. Společnost Safescan B.V. nenese žádnou zodpovědnost za škody nebo ztráty, ke kterým dojde nebo by mohlo dojít v důsledku přímého nebo nepřímého použití informací obsažených na této webové stránce.

  3. Osobní údaje zadané nebo shromážděné prostřednictvím nebo v souvislosti s touto webovou stránkou budou použity pouze v souladu se zásadami na ochranu osobních údajů společnosti Safescan B.V., ve znění zveřejněném na této webové stránce.

  4. Stahování nebo jiný způsob získávání materiálů prostřednictvím této webové stránky je plně na vašem vlastním uvážení a na vaše riziko. Za jakékoli škody nebo ztráty způsobené vašemu počítačovému systému nebo za ztrátu dat vzniklou v souvislosti se stahováním takovýchto materiálů jste zodpovědní pouze vy.

  5. Rozložení a design webové stránky a informací, textů, obrázků, log, fotografií a ilustrací, které jsou na nich zobrazeny, jsou chráněny právy na duševní vlastnictví, včetně, mimo jiné, autorských práv. Tato práva na duševní vlastnictví jsou majetkem společnosti Safescan B.V. Ukládání webové stránky nebo jakékoli její části, její použití pro vlastní účely, zveřejňování, reprodukování a/nebo vzájemné propojování bez písemného souhlasu společnosti Safescan BV je zakázáno.

  6. Práva na obchodní název a ochranná známka na název Safescan a ochranná známka na logo Safescan je majetkem společnosti Solid Control Holding B.V. Právo používat název Safescan a logo Safescan patří výlučně společnosti Solid Control Holding B.V., společnostem patřící do její skupiny a držitelům licence. Bez písemného souhlasu společnosti Solid Control B.V. je užívání obchodního názvu a značky Safescan a/nebo loga Safescan výslovně zakázáno.

  7. Podmínky používání se řídí nizozemskými zákony. Jakékoli spory vyplývající z použití této webové stránky a/nebo informací na ní získaných mohou být vedeny pouze u příslušného soudu v Haagu (Nizozemsko).

  Download Podmínky použití