Polityka prywatności 

 • Witryna www.safescan.com („Safescan.com”) należy do i jest zarządzana przez Safescan BV. Niniejsza polityka w połączeniu z warunkami sprzedaży wyjaśnia, w jaki sposób Safescan może wykorzystywać informacje gromadzone o użytkowniku i opisuje prawa użytkownika dotyczące danych osobowych, które posiadamy na temat użytkownika. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności, naszymi warunkami sprzedaży i warunkami użytkowania; odwiedzając naszą witrynę, użytkownik potwierdza, że wyraża zgodę na niniejsze dokumenty i rozumie je.

  INFORMACJE GROMADZONE PRZEZ NAS O UŻYTKOWNIKU
  Informacje, które otrzymujemy od naszych klientów pomagają nam w personalizowaniu i nieustannym usprawnianiu doświadczenia użytkownika podczas zakupów na Safescan.com.

  Wykorzystujemy informacje w celu:

  1. przetwarzania zamówień oraz do dostarczania produktów i świadczenia usług;
  2. przetwarzania płatności i kuponów zniżkowych;
  3. komunikacji z użytkownikiem o zamówieniach, produktach, usługach i ofertach specjalnych;
  4. korygowania danych użytkownika i zapewnienia aktualności konta użytkownika na naszej witrynie;
  5. wyświetlania treści takich jak listy ulubionych artykułów, oceny klientów, porównania produktów i porady o produktach;
  6. polecania dodatkowych produktów i usług, które mogłyby interesować użytkownika;
  7. zapobiegania lub wykrywania oszustwa lub nadużycia naszej witryny oraz umożliwienia stronom trzecim wykonania funkcji technicznych, logistycznych i innych funkcji w naszym imieniu.

  RODZAJE INFORMACJI, KTÓRE GROMADZIMY
  Otrzymujemy i przechowujemy informacje podawane przez użytkownika na Safescan.com, takie jak imię i nazwisko, adres dostawy i faktury, numer VAT, miasto lub miejscowość zamieszkania, adres e-mail, numer (numery) telefonu, dane dotyczące zamówienia, dane dotyczące faktury i płatności oraz szczegóły dotyczące rejestracji produktów i gwarancji lub dane przekazywane przez użytkownika w inny sposób.

  AUTOMATYCZNE INFORMACJE
  Otrzymujemy i przechowujemy określone rodzaje informacji w chwili, w której użytkownik kontaktuje się z nami. Na przykład, podobnie jak wiele innych witryn, wykorzystujemy pliki cookie. W ten sposób otrzymujemy określone informacje, gdy użytkownik odwiedza Safescan.com przez przeglądarkę internetową. Istnieją firmy oferujące programy, które umożliwiają anonimowe korzystanie z witryn. W takim przypadku nie możemy zaoferować spersonalizowanego doświadczenia użytkownika na Safescan.com, ponieważ nie możemy rozpoznać użytkownika, ale mimo to chcemy poinformować o istnieniu takich narzędzi.

  KOMUNIKACJA ZA POMOCĄ E-MAILA
  Aby pomóc nam tworzyć bardziej przydatne i interesujące wiadomości e-mail, często otrzymujemy potwierdzenie w momencie, w którym użytkownik otworzy wiadomość e-mail, jeśli komputer użytkownika obsługuje taką funkcję. Porównujemy listę naszych klientów z listami, które otrzymujemy od innych firm w celu uniknięcia wysłania niepotrzebnych wiadomości do naszych klientów. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać wiadomości e-mail lub innych wiadomości od nas, powinien skorzystać z opcji rezygnacji z subskrypcji dostępnej w wiadomości.

  WYKORZYSTYWANIE I UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI
  Informacje o naszych klientach są cenne dla naszej firmy. Zapisujemy informacje wyłącznie, wtedy, gdy nadal je wykorzystujemy lub jeśli przechowywanie tych informacji jest obowiązkowe. Gdy nie potrzebujemy już tych informacji i upłynął okres przechowywania informacji zgodnie z prawem, usuwamy informacje. Safescan.com udostępnia informacje o klientach stronom trzecim wyłącznie w sposób opisany poniżej.

  INNE PODMIOTY
  Współpracujemy z innymi firmami i osobami wykonującymi zadania w naszym imieniu. Do przykładów tych zadań należy przetwarzanie zamówień, dostarczanie paczek, wysyłanie e-maili lub poczty, usuwanie podwójnych informacji na liście klientów, analiza danych, pomoc w zakresie marketingu, przetwarzania płatności kartami kredytowymi i obsługa klienta. Te podmioty mają dostęp do danych osobowych, których potrzebują w celu wykonania tych zadań, ale nie mogą wykorzystać tych informacji do innych celów. Poza tym muszą przetwarzać dane osobowe zgodnie z naszym oświadczeniem o ochronie prywatności i podpisaliśmy umowę o przetwarzaniu danych z tymi podmiotami.

  OFERTY SPECJALNE
  Czasami wysyłamy oferty specjalne wybranej grupie klientów Safescan.com w imieniu innej firmy. W takim przypadku nie przekazujemy takiej firmie imienia, nazwiska ani adresu użytkownika. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać takich wiadomości, powinien skorzystać z opcji rezygnacji z subskrypcji dostępnej w wiadomości e-mail.

  OCHRONA SAFESCAN.COM
  Przekazujemy dane o koncie i inne informacje osobowe, gdy uważamy, że jest to właściwe w celu przestrzegania prawa, w celu wprowadzenia lub poprawy naszych warunków użytkowania i innych umów lub w celu ochrony naszych praw, naszej własności lub bezpieczeństwa Safescan.com, naszych użytkowników i innych osób. Jeśli w niektórych przypadkach istnieją relacje przetwarzania, wówczas zawrzemy umowę o przetwarzaniu danych z takim podmiotem. Obejmuje to także wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwem oraz ograniczenia ryzyka kredytowego. Następujące działania nie są oczywiście objęte tym postanowieniem: sprzedaż, wynajem, udostępnianie lub upublicznianie w jakikolwiek inny sposób danych osobowych klientów do celów komercyjnych w dowolny sposób, który narusza zobowiązania określone w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

  ZA ZGODĄ UŻYTKOWNIKA
  We wszystkich innych przypadkach niż te wymienione powyżej użytkownik zostanie poinformowany i poprosimy o zgodę użytkownika, gdy informacja o użytkowniku mogłaby zostać udostępniona stronom trzecim. Użytkownik może podjąć decyzję o nieudostępnianiu tych informacji. Użytkownik ma prawo wycofania swojej zgody w dowolnym czasie, wysyłając wiadomość e-mail na privacy@safescan.com.

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
  Safescan podejmuje odpowiednie działania techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych przed utratą lub dowolną formą przetwarzania niezgodną z prawem. Te działania zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa, uwzględniając stan technologii, koszty wdrożenia oraz charakter, skalę, kontekst i cele przetwarzania danych. Te działania mają także na celu zapobieganie zbędnemu gromadzeniu i dalszemu przetwarzaniu danych osobowych. Osoba Odpowiedzialna jest upoważniona do zażądania w dowolnym momencie aktualnego podsumowania organizacyjnych i technicznych działań bezpieczeństwa, które podejmuje Safescan w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

  Gdy użytkownik rejestruje się online, może wybrać czy chce otrzymywać newsletter od Safescan. Jeśli użytkownik chce zmienić swoje preferencje w zakresie kontaktu, wystarczy kliknąć na „Moje konto” w pasku na górze strony i następnie na „Dane kontaktowe”. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać od nas żadnych wiadomości komercyjnych, wystarczy wyłączyć opcję „Otrzymywanie newslettera”.

  CO TO SĄ PLIKI COOKIE?
  Pliki cookie to pliki tekstowe zawierające niewielkie ilości informacji, które są pobierane i przechowywane na komputerze, urządzeniu przenośnym lub jakimkolwiek innym urządzeniu użytkownika, gdy korzysta on ze strony internetowej. Przy każdej kolejnej wizycie pliki cookie będą odsyłane z powrotem na stronę internetową, która je wysłała lub na inną stronę internetową, która rozpoznaje te pliki cookie. Pliki cookie są użyteczne, ponieważ dzięki nim strona internetowa może rozpoznać urządzenie użytkownika. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronie internetowej www.cookieinformation.com oraz www.youronlinechoices.eu.

  Pliki cookie używane na stronie internetowej:
  Poniżej znajduje się lista wszystkich plików cookie używanych na stronie internetowej według kategorii.

  Niezbędne pliki cookie
  Te pliki cookie są niezbędne, aby oferować użytkownikom usługi dostępne na naszej stronie internetowej oraz aby umożliwić im korzystanie z jej określonych funkcji. Bez tych plików cookie nie jesteśmy w stanie oferować niektórych usług na naszej stronie internetowej. 

  Funkcjonalne pliki cookie
  Funkcjonalne pliki cookie zapewniają prawidłowe działanie naszej strony internetowej. Na przykład, dotyczy to funkcjonalności takich jak umieszczanie towaru w koszyku lub opłacanie zamówienia.

  Analityczne pliki cookie
  Za pomocą zewnętrznych narzędzi analitycznych zbieramy dane statystyczne na temat sposobu korzystania z naszego sklepu internetowego. Monitorując korzystanie ze strony internetowej, możemy nieustannie ulepszać nasz sklep z korzyścią dla użytkowników.

  Marketingowe pliki cookie
  Te pliki cookie pozwalają zapisywać zachowanie użytkownika podczas przeglądania stron internetowych, abyśmy my (lub strony trzecie) mogli przekazywać dopasowane oferty i prezentować użytkownikowi istotne dla niego treści.

  Ponieważ pliki cookie pozwalają korzystać z najważniejszych funkcji strony internetowej, zalecamy włączenie ich obsługi. Można częściowo włączyć lub wyłączyć obsługę plików cookie według typu. W przypadku zablokowania lub odrzucenia wszystkich plików cookie nie można, na przykład, dodawać towarów do koszyka, dokończyć składania zamówienia lub używać produktów lub usług, dla których wymagane jest logowanie. W przypadku włączonej obsługi plików cookie i korzystania ze współdzielonego komputera należy pamiętać o wylogowaniu się.

  Oprócz przepisów zawartych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności zastosowanie mają postanowienia Oświadczenia o plikach cookie spółki Safescan. Oświadczenie o plikach cookie wskazuje, które pliki cookie są wykorzystywane i dla jakich celów. Oświadczenie o plikach cookie można znaleźć tutaj.

  UDOSTĘPNIANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA
  Nigdy nie udostępniamy danych użytkownika osobom poza Safescan z wyjątkiem następujących sytuacji: jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, jeśli prawo umożliwia nam to lub wymaga tego od nas, innym firmom, które świadczą nam usługi lub następcom prawnym firmy.

  INNE WITRYNY
  Niniejsza witryna może zawierać linki do innych witryn, nad którymi nie mamy kontroli i na których nie obowiązuje niniejsza polityka. Administratorzy tych witryn mogą gromadzić dane o użytkowniku, które wykorzystują zgodnie z własną polityką, która może się różnić od naszej.

  ZMIANY W NASZEJ POLITYCE
  Niniejsza polityka zastępuje wszystkie poprzednie wersje i jest ważna od 2018 roku. Zastrzegamy prawo do zmiany tej polityki w dowolnym momencie.

  PYTANIA LUB PROŚBY DOTYCZĄCE DANYCH UŻYTKOWNIKA
  Użytkownik może uważnie zapoznać się ze swoimi danych lub skorygować swoje dane w sekcji „Moje konto” na Safescan.com lub może poprosić nas uważne zapoznanie się z danymi i korektę lub usunięcie danych zgromadzonych
  przez nas lub o ograniczenie przetwarzania danych. Poza tym użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu danych i zażądać przekazania danych.

  Takie prośby można wysyłać na privacy@safescan.com. Poza tym użytkownik może skontaktować się z holenderskim organem ochrony danych, jeśli chce złożyć skargę.


  Wersja kwiecień 2022