Rejestrowanie czasu pracy - oprogramowanie

 • ZAWIERA ROZBUDOWANE OPROGRAMOWANIE

  System rejestracji czasu pracy TimeMoto daje Państwu do dyspozycji wiele narzędzi do przeglądania i zarządzania danymi. Pozwala tworzyć raporty dzienne, tygodniowe, miesięczne i okresowe dla danego działu bądź pracownika, obserwować koszty pracy, godziny, nadgodziny i nieobecności, tworzyć plany pracy pracowników, a także eksportować dane do Excela lub wybranego programu do zarządzania wypłatami. Oprogramowanie PC, dzięki bazie danych o nieograniczonej wielkości, automatycznemu tworzeniu kopii zapasowych czy obsłudze wielu terminali, to oszczędność czasu i pieniędzy oraz cenne, niepodważalne dowody.

  Odwiedź sklep
 • PODGLĄD W CZASIE RZECZYWISTYM

  System rejestracji czasu pracy TimeMoto w czasie rzeczywistym przekazuje dane o obecności pracowników w Państwa sieci, zatem zawsze wiadomo, kto dokładnie znajduje się w obiekcie. W przypadku pożaru lub innej nagłej sytuacji można błyskawicznie, jednym kliknięciem wydrukować raport alarmu przeciwpożarowego, zwiększając do maksimum bezpieczeństwo pracowników.

 • EDYTOWANIE I PRZETWARZANIE DANYCH PRACOWNIKÓW

  Wszystkie dane dotyczące zarządzaniem zasobami ludzkimi pracowników znajdują się w jednym, wygodnym w użyciu miejscu: imiona i nazwiska, dane kontaktowe, harmonogramy pracy, historia firmy, nadgodziny i wakacje, prawa dostępu do terminali do rejestracji czasu pracy i wiele innych.

  Odwiedź sklep
 • TWORZENIE WIELU HARMONOGRAMÓW PRACY

  Tworzenie harmonogramów pracy i porównywanie ich do faktycznie przepracowanych przez zatrudnionego godzin, łącznie z automatycznym wliczeniem nadgodzin, sprawiają, że oprogramowanie to jest wydajnym narzędziem do zarządzania i śledzenia czasu pracy.

 • PRZYDZIELANIE PROJEKTÓW I KODÓW PRACY

  Skonfiguruj kody niestandardowe dla swoich pracowników do korzystania gdy zegar i na zewnątrz, a oprogramowanie PC automatycznie śledzić godziny pracy na każdym centrum kosztów lub projektu, albo przeznaczyć na podróże służbowe i lekarskich wizyt-zdefiniować dowolny incydent chcesz śledzić. Jasne, szczegółowe raporty i zaawansowane filtry daje natychmiastowy wgląd w zgromadzonych danych.

  Odwiedź sklep
 • OBSŁUGA WIELU TERMINALI

  Oprogramowanie PC obsłuży terminale zainstalowane przy wszystkich wejściach do budynku, pokazując dokładnie, kto wszedł przez które z nich.

 • PC Plus: PLANOWANIE DZIĘKI KODOM KOLORYSTYCZNYM I FUNKCJI „PRZECIĄGNIJ I UPUŚĆ

  Nasze oprogramowanie PC Plus posiada wszystkie opcje tworzenia w czasie rzeczywistym raportów i przeglądów oraz daje do dyspozycji narzędzia do zarządzania – podobnie jak oprogramowanie PC instalowane w każdym terminalu TimeMoto. Ale to nie wszystko. Przypisanie projektom, centrom kosztów i pracownikom kodów kolorystycznych zwiększa przejrzystość raportów. Kody te można stosować w połączeniu z intuicyjną opcją „przeciągnij i upuść”, co ułatwia planowanie zmian oraz błyskawicznie tworzy porównania zaplanowanych godziny pracy do faktycznie przepracowanych.

  Odwiedź sklep
 • POSZERZONE OPCJE TWORZENIA HARMONOGRAMÓW I RAPORTOWANIA

  Nasze oprogramowanie PC Plus dodaje cenne funkcje do już bogatego skarbca oprogramowania PC: umożliwia podzielenie 24-godzinnego dnia pracy na zmiany, śledzi godziny przyjścia i wyjścia pracowników poza standardowymi godzinami pracy oraz ich urlopy/czas pracy na przestrzeni roku, dostosowuje harmonogramy tak, by zminimalizować liczbę nadgodzin oraz określa, ile godzin wolnych należy w harmonogramach przewidzieć.