Počítání peněz podle hmotnosti

 • JAK FUNGUJÍ VÁHY NA PENÍZE SAFESCAN?

  Safescan nabízí přesné váhy na počítání peněz a příslušenství, které zkrátí počítání vaší pokladní zásuvky na pouhé 2 minuty, a současně eliminují chyby. Jak to dělají? Pojďme se na to podívat důkladněji.

  Navštivte obchod
 • JAK FUNGUJE POČÍTÁNÍ PENĚZ POMOCÍ HMOTNOSTI?

  Počítání peněz pomocí hmotnosti je rychlý, přesný a osvědčený způsob, jak určit libovolný počet mincí či bankovek. Vysoce přesné váhy na počítání peněz, jako jsou Safescan 6165 a 6185, používají jemně kalibrované siloměry - zařízení, která vytváří elektrický signál, jehož velikost je přímo úměrná měřené síle, a která slouží k vážení několika bankovek najednou. Váha ve své paměti uchovává podrobnou tabulku hmotností pro všechny podporované měny a nominální hodnoty, a to jak volné, tak svázané nebo ve válcích, s jejíž pomocí může přesně spočítat počet vážených položek.

 • JAK SPOLEHLIVÉ JE POČÍTÁNÍ PENĚZ POMOCÍ HMOTNOSTI?

  Extrémně spolehlivé, díky pokročilé matematice. Vždy existují drobné rozdíly ve hmotnosti jednotlivých bankovek nebo mincí. Například staré bankovky váží o něco více, než nové, protože obsahují mastnotu a nečistoty. Váhové tabulky používané v přesných váhách na počítání peněz, jako například Safescan 6165 a 6185, se vytvářejí zvážením několika stohů bankovek nebo mincí po oběhu a před oběhem, následným zadáním získaných těchto hodnot do složitých algoritmů, které umožňují váhám určovat přesný počet bankovek nebo mincí, které jsou váženy.

  Navštivte obchod
 • JAK RYCHLÉ JE POČÍTÁNÍ PENĚZ PODLE HMOTNOSTI?

  Počítání peněz pomocí hmotnosti je více než 6 krát rychlejší, než ruční počítání, a dvakrát rychlejší, než pomocí samostatných počítaček pro mince a bankovky. Inteligentní příslušenství může proces ještě urychlit. Například váha na počítání peněz Safescan 6165 a 6185 je naprogramována tak, aby rozpoznala vyjímatelné přihrádky na mince 4617CC a 4141CC, které se hodí do pokladních zásuvek řady Safescan SD-4617S a 4141, respektive se tím eliminuje veškerý čas, který strávíte přesunem mincí z pokladny do počítačky peněz. Jejich společným použitím můžete zkrátit čas potřebný ke spočítání vašeho zásobníku přibližně až na 2 minuty.

 • JAKÁ JE VÝHODA POČÍTÁNÍ PENĚZ POMOCÍ HMOTNOSTI?

  Stručně řečeno, integrace. Váha na peníze je kompaktní zařízení, které spočítá veškerou vaši hotovost. Počítačky bankovek nemohou počítat mince; počítačky mincí nemohou počítat bankovky. Počítačky bankovek vám neumožňují zadávat ručně hodnoty šeků a kreditních karet. Počítačky mincí nenabízejí propojení se softwarem pro správu hotovosti. Avšak váhy na peníze, jako Safescan 6185 mohou dělat vše: počítat mince, bankovky, poukázky, kupóny, známky a čipy; označovat údaje datem, časem a referenčním číslem; přijímat ruční kreditní karty, kontrolovat hodnoty a exportovat všechna vaše data do softwaru pro práci s penězi. Jsou to nejlepší integrované počítačky peněz typu "vše v jednom".

  Navštivte obchod