Počítání bankovek

 • JAK FUNGUJÍ POČÍTAČKY BANKOVEK SAFESCAN?

  Safescan nabízí automatické počítačky bankovek, které splňují celou řadu potřeb. Od urychlení vaší rutinní práce na konci dne, přes odstranění chyb a dávkování bankovek až po detekci padělků. Jak to dělají? Pojďme se na to podívat důkladněji.

  Navštivte obchod
 • JAKÉ FUNKCE MAJÍ SOUČASNÉ POČÍTAČKY BANKOVEK?

  Na jednom konci spektra jsou počítačky, které vám jen řeknou, kolik kusů papíru jste vložili, ale mnohem rychleji, než byste je dokázali spočítat ručně (a bez chyb). Když se díváte dále, dostanete počítačky bankovek, které pro vás automatizují více procesů při počítání peněz. Například všechny počítačky bankovek řady Safescan 2200 a 2600 se standardně dodávají se sčítací funkcí, která umožňuje sčítat počty (a pokud to umožňují, také hodnoty) bankovek v rámci více stohů, a dávkovou funkcí, která pozastavením po určitém počtu napočítaných bankovek urychluje zpracovávání pokladních bankovních vkladů. Na druhém konci spektra jsou sofistikované počítačky, jako je Safescan 2685-S, které provádějí pokročilou detekci padělků a počítají hodnotu dokonce i u smíšených stohů bankovek.

 • JAK POČÍTAČKA BANKOVEK POČÍTÁ BANKOVKY?

  Když umístíte stoh bankovek do zásobníku počítačky, spodní bankovka aktivuje podávací válec. Jak se válec otáčí, podává spodní bankovku do druhého válce, který se otáčí vyšší rychlostí. Příruby s nízkým třením na každé straně tohoto druhého válce zajišťují, aby současně byla podávána pouze jedna bankovka. Ofukovcí kola dále oddělují bankovky před průchodem přes optický senzor, který každou bankovku spočítá (a v závislosti na funkcích přístroje zaznamená také její hodnotu). Spočítané bankovky pak spadají úhledně do výstupního zásobníku na přední straně zařízení.

  Navštivte obchod
 • JAKÝ JE ROZDÍL MEZI PŘÍSTROJI S VKLÁDÁNÍM ZEPŘEDU A ZEZADU?

  V obou systémech se zásobník na vkládání bankovek ke spočítání nachází v horní části přístroje. Rozdíl je v tom, že při vkládání zepředu umístíte svazek bankovek horizontálně (na plocho), zatímco při vkládání zezadu umístíte stoh vertikálně (na bok). Díky tomuto rozdílu také můžete do přístroje s předním vkládáním přidávat bankovky do zásobníku za běhu. To může zvýšit rychlost zpracování, pokud musíte spočítat hodně bankovek.

 • JAK POČÍTAČKY BANKOVEK ODHALUJÍ PADĚLANÉ BANKOVKY?

  Jak bankovka prochází přístrojem, řada integrovaných senzorů kontroluje jeden nebo více bezpečnostních prvků zabudovaných do moderních měn. Nejjednodušší zařízení prostě kontrolují přítomnost UV ochranných prvků. Pokročilejší systémy provádějí také kontrolu magnetických prvků a velikosti. Špičkové počítačky bankovek, jako je například řada Safescan 2600, jsou naprogramovány tak, aby specificky rozpoznávaly jedinečnou velikost, ultrafialové, infračervené, magnetické a holografické prvky jednotlivých nominálních hodnot pro všechny podporované měny. (Pokud chcete vědět více o tom, jak funguje detekci padělků, podívejte se na naši stránku o detekci padělků.)

  Navštivte obchod
 • Musíte bankovky před spočítáním třídit?

  To záleží na konkrétní počítačce, a prvcích, které jste povolili. Každá počítačka bankovek může počítat seřazené bankovky pomocí optického senzoru, který počítá bankovky, jak procházejí. Aby však mohly počítat smíšené bankovky - svazky bankovek po jedné, pěti, deseti a dvaceti bankovkách - musí být schopny během počítání rozpoznat různá označení. (Všechny bankovky musí být ve stejné měně.) Pokročilé počítačky, jako například Safescan 2665-S a 2685-S, mohou počítat každou nominální hodnotu ve stohu během jednoho průchodu. Tím se ušetří obrovské množství času ve srovnání s ručním tříděním bankovek.

 • JAK FUNGUJE POČÍTÁNÍ BANKOVEK POMOCÍ HMOTNOSTI?

  Bankovky můžete počítat také podle hmotnosti. Vysoce přesné váhy na počítání peněz, jako jsou Safescan 6165 a 6185, používají jemně kalibrované siloměry - zařízení, která vytváří elektrický signál, jehož velikost je přímo úměrná měřené síle, a která slouží k vážení několika bankovek najednou. Váha ve své paměti uchovává podrobnou tabulku hmotností pro všechny podporované měny a nominální hodnoty, a to jak volné, tak svázané nebo ve válcích, s jejíž pomocí může přesně spočítat počet vážených položek. (Pokud chcete vědět víc o tom, jak proces funguje, podívejte se na naši stránku o počítání peněz pomocí hmotnosti.)

  Navštivte obchod